top of page

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทฯ เคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของท่านและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสำคัญ www.indrajid.com ให้คำมั่นว่าข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ตลอดจนจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อสาธารณะหรือบุคคลที่สาม ในทั้งในเชิงพาณิชย์หรือกรณีใดก็ตาม เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่นในส่วน “การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก”

 

โดยทั่วไปแล้ว ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ โดยมิต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่าท่านเป็นใคร อีกทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับท่าน แต่สำหรับการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ บริษัทฯ จะกำหนดให้ท่านต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกตามเงื่อนไขที่กำหนดใน “การสมัครเป็นสมาชิก” และ “เงื่อนไขการสมัครสมาชิก”

 

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากท่าน การส่งข้อมูลให้แก่ท่านผ่านทางอีเมล หรือช่องทางการติดต่ออื่น หรือการติดต่อผ่านสื่อออนไลน์ใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการของอินทรชิตร์ซึ่งตรงกับความสนใจของท่าน

2. การเข้าถึงหรือเข้าร่วมในการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมแลกคะแนนสะสมต่างๆ ที่ทางอินทรชิตร์จัดขึ้น ซึ่งท่านอาจตกลงเข้าร่วมภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้

3. การจัดการตอบรับการสื่อสารเมื่อท่านติดต่อเรา (เช่น เพื่อการตอบคำถาม หรือการจัดการข้อร้องเรียน การใช้บริการ หรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ)

 

ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลของท่าน

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามนโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (Data Retention Policy) โดยข้อมูลนั้นจะถูกเก็บไว้อย่างไม่มีกำหนด

สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา

เว็บไซต์ www.indrajid.com จะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก (ชื่อ อีเมล โทรศัพท์) ที่สมาชิกกรอกไว้ในโปรไฟล์ผู้ใช้งาน โดยสมาชิกทุกคนสามารถเข้าดู แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของจนเองได้ตลอดเวลา อีกทั้งผู้ดูแลเว็บไซต์ยังสามารถดูและแก้ไขข้อมูลนั้นได้ (ทางร้านค้าไม่มีนโยบายก็บข้อมูลบัตรเครดิตและเดบิตของลูกค้า)

 

ช่องทางการติดต่อรายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

บริษัท อินทรชิตร์ จํากัด 

88 ซอย ลาดพร้าว 38 ถนนลาดพร้าว 

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

โทร : 02 513 8494

 

เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก

1. ในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันที่สุด และผู้ใช้บริการตกลงที่จะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

2. ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษาชื่อสมาชิก รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ

3. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้สิทธิ์ไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นหรือกับทางอินทรชิตร์

4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกภาพของผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่าผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเท็จ งดเว้นการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ไม่รักษาชื่อสมาชิก และรหัสผ่านเป็นความลับ กระทำการอันขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

bottom of page